Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

©  2011 Vlaška Narodna Stranka sva prava zadržana. Bobijeva 46, 19210 Bor, tel +381 30 249 56 96, e-mail: vns.pnr@gmail.com


Početna

Učlani se u VNS

Saopštenja za javnost

Multimedija

Kontakt

-ProgramVDSS na You Tube

Lokacije

-StatutFotogalerije

Adrese:

O nama

-Bor

-Kako smo i zašto nastali

-Zaječar

-Izbori 2012

-Boljevac

Dokumenta

-Kladovo

-Statut

-Svilajnac

-Program

-Žagubica

-Finansijski izveštaji

-Petrovac na Mlavi


-Negotin


-Kučevo


-Majdanpek


-Čuprija


-Požarevac

VDSS na Yuo Tube, pogledajte video snimke aktivnosti Vlaške demokratske stranke. Finansijski izveštaj za 2018 god.

Prva sednica novog saziva Političkog saveta Vlaške narodne stranke.23. avgusta 2019 god. u Kladovu.  


Dana 23. avgusta 2019. u Kladovu je održana prva sednica Političkog saveta stranke. Tom prilikom predsednik VNS-a je prisutne članove Saveta ukratko upoznao sa dosadašnjim zaključcima i odlukama Predsedništva i Glavnog odbora stranke informišući pri tom prisutne i o svojoj aktivnosti od poslednje sednice Glavnog odbora (02.08.2019. u Boljevcu) u svojstvu Predsednika stranke do današnje sednice, bilo da je u pitanju aktivnost na području R. Srbije ili Rumunije (učešće na Letnjem Univerzitetu u Izvoru Murešului).


 

Prva sednica Političkog saveta VNS, u Kladovu 23. avgusta 2019.


ZAKLJUČAK:

  1. Politički savet VNS-a podržava sve dosadašnje odlluke Predsedništva i Glavnog odbora stranke.
  2. Politički savet VNS-a preporučuje intenzivniji rad svih organa i članova stranke a posebno rad opštinskih organizacija u kojima će se održavati lokalni izbori u proleće 2020. godine.
  3. Politički savet preporučuje učešće VNS-a na svim lokalnim izborima u opštinama sa značajnim udelom vlaškog biračkog tela prvenstveno samostalno a ukoliko to nije moguće ostvariti onda u koaliciji sa drugim subjektima u skladu sa odlukama opštinskih odbora i drugih nadležnih organa stranke.
  4. Članovi Političkog saveta će posebno pratiti dalji razvoj društveno-političke situacije u zemlji u vezi predstojećih republičkih, parlamentarnih, izbora i svoje stavove će izneti na sednici saveta koja će prethoditi sednicama Predsedništva i Glavnog odbora stranke posvećene ovim izborima. Savet će kao organ izneti svoj jedinstven stav koji će potvrditi dosadašnje odluke ovih nadležnih organa ili će predložiti njihovo preispitivanje u zavisnosti od razvoja okolnosti.Savet je završio sa radom istog dana u 18,15 časova.Zapisničar  

Zaviša Žurž.

Predsednik Političkog saveta Vlaške narodne stranke

                 dr Dragiša Kostandinović

Celokupan tekst toka sednice možete preuzeti na sledećem linku u PDF formatu:

Zapisnik sednice političkog saveta VNS 08.2019.PDF


Kladovo 01.09.2019

Info VNS