Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

©  2011 Vlaška Narodna Stranka sva prava zadržana. Bobijeva 46, 19210 Bor, tel +381 30 249 56 96, e-mail: vns.pnr@gmail.com


Početna

Učlani se u VDSS

Saopštenja za javnost

Multimedija

Kontakt

-ProgramVDSS na You Tube

Lokacije

-StatutFotogalerije

Adrese:

O nama

-Bor

-Kako smo i zašto nastali

-Zaječar

-Izbori 2012

-Boljevac

Dokumenta

-Kladovo

-Statut

-Svilajnac

-Program

-Žagubica

-Finansijski izveštaji

-Petrovac na Mlavi


-Negotin


-Kučevo


-Majdanpek


-Čuprija


-Požarevac

VDSS na Yuo Tube, pogledajte video snimke aktivnosti Vlaške demokratske stranke. Log in Finansijski izveštaj za 2015 god.

O Nama


Vlaška Narodna Stranka(do 2013 pod imenom Vlaška Demokratska Stranka Srbije-VDSS)u daljem tekstu i skraćeno VNS, je klasična politička partija manjinske zajednice, ona pre svega promoviše demokratske principe i društvo koje se gradi u uređenoj pravnoj i demokratskoj državi. S te strane naša politička partija se osim po specifičnostima političkog programa, ni po čemu ne razlikuje od drugih ''velikih'' partija u Srbiji  poput Demokratske Stranke, ili Srpske Napredne Stranke npr. ili stranaka drugih manjina. Glavni pravci delovanja Vlaške demokratske stranke Srbije su moderano, pravno, politički, ekonomski i socijalno razvijena Srbija, sa maksimalnim građanskim slobodama koje garantuje ustav. Međutim, imajući u vidu njen manjinski karakter, ali i brojnost članstva politički uticaj i programska načela, aktivnosti stranke su pre svega fokusirane na manjinu koju predstavljaju, tj na Vlašku manjinu iz Srbije, u zemlji i u inostranstvu. Dok su krupna ''državna'' pitanja po logici stvari prepuštena vlikim partijama odnosno koalicionim partnerima. S te strane nije realno očekivati od   Vlaške Narodne Stranke  rešavanje krupnih problema ali ćemo se truditi da u okviru svojih mogućnosti pružimo maksimalno stabilizujući karakter našeg delovanja kroz učešće u državnim institucijama i koalicijama na političkoj sceni Srbije.

Stoga, delovanje naše stranke osim na polju razvoja demokratske i prosperitetne Srbije ima najveći deo aktivnosti usmeren prema Vlaškoj manjini, razlozi su mnogobrojini, ovde ćemo izeti neke.

         Nakon  demokratskih  promena 2000 god postoijala je velika nada pripadnika Vlaške zajednice da će se njihov položaj promeniti na bolje i da će država Srbija ispraviti sve one greške iz prošlosti prema ovoj zajednici. Nažalost, ova nada je bila neutemeljena a optimizam u vezi sa tim je veoma kratko trajao. Odnos države i njenih institucija se nije promenio. Vlaški problem koji postoji i dalje se gura pod tepih a oni Vlasi koji se bave vlaškim pitanjem i dalje su atenemisani, i na jedan primitivan i savremenom dobu neprimeren način okarakterisani kao destabilizirajući faktor.

Na veliku sramotu Srbije, Vlasi se jednostavno ne prihvataju kao ravnopravni građani Srbije. Njima se s jedne strane spori identitet, negira se njihova istorijska povezanost sa drugim zajednicama, dok im se s druge strane nameće istorijsko kulturološki konstrukt koji je po meri drugih ali koji bi po nekome Vlasima odgovarao, najčešće sa ciljem političke kontrole vlaškog biračkog tela za račun onih partija koje Vlasi kao takvi nimalo ne zanimaju. Takođe, vrši se skandalozna manipulacija njihovim jezikom, kulturom, običajima i istorijom. Vlasima kao jednoj od relativno velikih manjina u Srbiji ni do danas nije omogućeno da u okviru školskog sistema imaju najelemntarnije gradivo o samimma sebi, a pre svega o svojoj istoji, jeziku i kulturnom nasleđu. Srbiji predstavlja veliki problem činjenica da veliki deo njenih građana ni do danas nema u školi svoj maternji jezik, ili se on promoviše u obliku neke ''standardizacije'' jezika koji tek nastaje sada u 21. veku, kao jeftin surogat političkih interesa nekih političkih partija od kojih neke i sa jako sumnjivim političkim nasleđem iz proslošti.

       U proteklom istorijskom razdoblju  sve vrednosti evropske demokratije u odnosu na Vlahe  su bile dostupne samo u onoj meri u kojoj su oni pristajali na svoju negaciju kao etničkog identiteta. Njihovo ponašanje je moglo da se toleriše samo u meri u kojoj ne ističu i želju o svom etničkom preživljvanju, odnosno o zaustavljanju državne i nacionalne politike njihove totalne asimilacije i utapanja u većinski narod . To je odudaralo od onoga što je promovisano za sve druge etničke entitete u našoj državi posle drugog svetskog rata.

Vođeni idejom o promeni statusa Vlaške zajednice i dobijanja onih zagarantovanih prava, ustavom i zakonima ove države, grupa ljudi na čelu sa dr Predragom Balaševićem 25.04.2004, god u Boru uz podršku 240 delegata formiraju Vlašku Demokratsku Stranku Srbije. Na osnivanju stranke osnivači su sebi postavili ozbiljne kriterijume da naprave jaku i prepoznatljivu stranku Vlaha kako u samoj zajednici tako i na političkoj sceni Srbije. Da političkim srestvima isprave istorijsku nepravdu  prema Vlasima, da daju doprinos na očuvanju jezika, kulture, tradicije da reprezentuju Vlahe u lokalnim parlamentima u onim opštinama gde oni žive kao i u republičkom parlamentu. U svim ovim željama, potrebama ka ostvarivanju prava vlaške zajednice u ovom prethodnom periodu od osnivanja stranke do danas rukovodstvo i članovi VNS nailazili su na niz problema i prepreka kako na lokalnom nivou tako i sa najvišim institucijama države Srbije.

        Nažalost ni danas ne postoji atmosfera tolerancije i mogućnosti da se radi na ostvarivanju ovih prava a da se ne umešaju kako političke partije većinskog naroda tako i druge institucije kao što su ministarstva, Srpska Pravoslavna Crkva, Akademija  i da se VDSS optuži da nečasnim radnjama želi da napravi problem tamo gde ga nema, da želi nešto loše da uradi državi Srbiji i svojoj zajednici. To se čini zato što je danas VNS najača i najbolje organizovana stranka u vlaškoj zajednici a to očito nekome smeta.VNS trenutno ima svoje lokalne odbore u svim opštinama Gde žive Vlasi, od većih mesta navodimo:


-Bor

-Petrovac

-Kučevo

-Zaječar

-Kladovo

-Majdanpek

-Boljevac

-Ćuprija

-Svilajnac

-Žabari

-Žagubica

-Negotin

-Golubac

-Požarevac


Sa brojem članova koji je blizu cifre od 10.000 ova stranka postala je ozbiljan politički faktor u istočnoj Srbiji a to smeta onim politički partijama  iz većinskog naroda koje su u prošlosti imale podršku Vlaha a sada je lagano gube. Takođe, zbog glasova Vlaha VNS smeta i mnogim lokalnim i regionalnim pokretima u ovom delu Srbije koji ne brinu o regionu već kako da se dočepaju glasova birača u istočnoj Srbiji. Bez obzira na ove pomenute probleme VNS će nastaviti da istrajava u  svojim programskim načelima i da obezbedi jedan bolji kako ekonomski tako i nacionalni status Vlaha u Srbiji.

Za ostvarivanje ovog cijlja ova stranka sarađuje i spremna je da sarađuje sa strankama  većinskog naroda sa kojima dele iste vrednosti i one koje su spremne da daju doprinos u poboljšanju statusa ove zajednice u Srbiji. Kao i saradnja sa političkim partijama nacionalnih manjina koja je uspostavljena na samom osnivanju i koja uspešno traje do danas.VNS je trenutno ostala jedini politički oslonac vlaške zajednice  u rešavanju nasleđenih problema  Vlaha.Predsednik VNS:

Dr.Predrag Balašević