Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

©  2011 Vlaška Narodna Stranka sva prava zadržana. Bobijeva 46, 19210 Bor, tel +381 30 249 56 96, e-mail: vns.pnr@gmail.com


Početna

Učlani se u VDSS

Saopštenja za javnost

Multimedija

Kontakt

-ProgramVDSS na You Tube

Lokacije

-StatutFotogalerije

Adrese:

O nama

-Bor

-Kako smo i zašto nastali

-Zaječar

-Izbori 2012

-Boljevac

Dokumenta

-Kladovo

-Statut

-Svilajnac

-Program

-Žagubica

-Finansijski izveštaji

-Petrovac na Mlavi


-Negotin


-Kučevo


-Majdanpek


-Čuprija


-Požarevac

VDSS na Yuo Tube, pogledajte video snimke aktivnosti Vlaške demokratske stranke. Log in Finansijski izveštaj za 2015 god.

PROTEST VNS ZBOG KORIŠĆENJA IMENA “ZAJEDNICA VLAHA SRBIJE”


Uoči izbora za nacionalne savete koji su raspisani za 26. Oktobar 2014 god. Vlaška Narodna Stranka kao i većina vlaških organizacija, odlučile su da pomenute izbore bojkotuju. Razlozi za bojkot su mnogobrojni, od nerešenih nepravilnosti na prethodnim izborima, preko mngobrojnih incidenata koje su nadležni organi republike Srbije jednostavno ignorisali, do najnovijeg razvoja događaja gde se sa vlaškom manjinom vrše svojevrsni etnički eksperimenti a pripadnici te manjine grubo ponižavaju u pogledu njihovog jezika, kulture i identiteta. U svemu ovome aktivno učestvuju vladajuće partije odnosno delovi državnog aparata, koji su zaduženi upravo da štite prava svih građana. One naprotiv, to grubo krše zloupotrebljavajući svoje pozicije. Pošto je jasno da država nije pokazala iskrenu volju da se Vlasima, omogući manjinaksa autonomija, koje druge manjine u Srbiji već imaju, odlučeno je da se izbori bojkotuju. Tom prilikom izglasana je i deklaracija o formiranju nezavisnih paralelnih institucija vlaške kulturne autonomije.

Jedna od lista koje na ovim skandaloznim izborima učestvuju, pokušava međutim da zloupotrebi ime “Zajednica Vlaha Srbije”. Pod ovim imenom su na prethodnim izborima vlaške organizacije učestvovale i ostvarile pobedu. Ova pobeda je međutim bila ignorisana od strane lista koje su imale punu zaštitu većinskih političkih partija i pojedinaca koji su se otvoreno zalagali za nepoštovanje manjinekse autonomije Vlaha i time obesmislili postojanje saveta.

Pripadnici ovih lista su preuzeli savet i njime upravljali prethodne 4 godine. Funkcionisanje ovog saveta pratilo je niz skandala, poput formiranja novog pisma u evropi tzv “vlaškog pisma” pored 3 posotjeća, Latinice, Ćirilice i Gčkog alfabeta. Ovo pismo su formirali potpuno nekompetentni ljudi uz prećutnu saglasnost ali i pomoć srpskih institucija. Sledeći skandal je bio tzv, kurs za nastavnike “vlaškog govora” koji je odžan u jednoj negotinskoj piceriji gde su dodeljivane tzv. diplome kojima se dokazuje “stručna osposobljenost” da se “vlaški govor” i  “vlaško pismo” predaje u školi. Nametanje vlaškoj manjini govora umesto maternjeg jezika je takođe skandalozno i ponižavajuće. Sve vreme Nacionalni Savet Vlaške Nacionalne Manjine je izbegavao uključenje stručne javnosti i ozbiljan rad na ovoj temi.

Usled ovoga VNS i vlaške organizacije neće učestvovati u sada već očiglednoj Farsi od izbora ali i koncepta nacionalnog saveta.

Ovom prilikom, protestujemo i istovremeno se ograđujemo od korišćenja imena liste "Zajednica Vlaha Srbije" pod kojim smo učestvovali na prethodnim izborima. Korišćenje ovog imena na ovim izborima smatramo zlonamernim. Izborna lista koja koristi ovo ime za predstojeće izbore želi iskoristiti naš rejting i uticaj kod glasača preuzimanjem ovog imena.

U tekstu niže sledi tekst protesta:

POTEST POVODOM ZULOUPOTREBE IMENA"ZAJEDNICA VLAHA SRBIJE"


 U ime organizacija i pojedinca koji su na prethodnim izborima za nacionalne savete podržali listu pod nazivom "Zajednica Vlaha Srbije", oštro protestujemo zbog  korišćenja ovog naziva  od strane  liste koja na izborima 2014 godine učestvuje pod istim tim nazivom.

 Na prethodnim izborima za nacionalne savete, naša lista je odnela ubedljivu pobedu mada u neravnopravim uslovima sa puno dokumentovanih neregularnosti. Korišćenje imena  "Zajednica Vlaha Srbije" od strane liste i ljudi koji sa našim organizacijama nemaju nikakve veze, predstavlja očigledan pokušaj zloupotrebe našeg uticaja i značaja. Kao predstavnici liste "Zajednica Vlaha Srbije" na prethodnim izborima 2010 godine za nacionalne savete, odlučili smo  da bojkotujemo izbore za nacionalne savete 2014 godine. S te strane upotreba naziva naše bivše liste na  predstojećim izborima, predstavlja očiglednu zlonamernost.

 Kao što je poznato, Socijalistička partija Srbije se grubo umešala u manjinaksa pitanja vlaške nacionalne manjine, i manipulacijama preuzela  vlaški nacionlani nacionalni savet uz pomoć svojih pozicija vlasti. To je izazvalo niz problema u ostvarivanju manjinskih prava Vlaha i diskreditaciji koncepta nacionalnog saveta vlaške manjine. To je izazvalo nezainteresovanost  vlaških organizacija za nacionalni savet. Ovi izbori su nažalost postali mesto međusobnog nadmetanja političkih partija u svojim nakaradnim shvatanjima manjinskih prava Vlaha.

 Očigledno je da je onima koji su osmislili igranje "demokratije" sa Vlasima stalo da imaju žrtvenog jarca  među toliko izvikanim "prorumunima" pa su odlučili da na ovim tzv. "izborima", kreiraju opoziciju po svom ukusu, koju će poniziti i tako svetu pokazati da su Vlasi, tobož' rekli još jedno "istorijsko NE rumunizaciji". Ništa nije prepuštano slučaju, počev od naziva "prorumunske liste" koja treba da asocira na listu koja je, uprkos krađi i svim nepravilnostima, porazila favorizovanu listu SPS na izborima 2010. godine.

 Nakaradna ideja da se barem neka lista pod nazivom "Zajednica Vlaha Srbije" pobedi na ovim izborima baca pravo svetlo na kreatore ove smešne politike. Budući da naše organizacije bojkotuju ove izbore,  poraz pomenute liste koja sa nama nema nikakve veze, biće opravdanje SPS-a prema javnosti za svoje sramotno ponašanje prema vlaškoj manjini.

 U Srbiji se nisu stvorili potrebni uslovi pod kojima bi se moglo ostvariti  očuvanje identiteta  Vlaške nacionalne manjine. Naprotiv, atmosfera po pitanju kulturne autonomije, i manjinskih prava koja u slučaju manjina uključuju i neka elementarna građanska prava se pogoršala.  Takođe nijedan problem koji godinama opterećije pitanje ostvarivanja manjinskih prava Vlaha nije rešen, već su oni jednostavno ignorisani. U ovakvim uslovima, kao predstavnici pobedničke liste na prethodnim izborima pod nazivom "Zajednica Vlaha Srbije", odlučili smo se na bojkot i ignorisanje politizovanog koncepta nacionalnih saveta, i farse od tzv "izbora za nacionalne savete".

 Ovim se stoga ograđujemo od korišćenja imena "Zajednica Vlaha Srbije" od strane istoimene izborne liste na predstojećim izborima 26. Oktobra 2014 godine.


U Boru 8.Oktobra 2014 godine.

Vlaška Narodna Stranka