Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

©  2011 Vlaška Narodna Stranka sva prava zadržana. Bobijeva 46, 19210 Bor, tel +381 30 249 56 96, e-mail: vns.pnr@gmail.com


Početna

Učlani se u VDSS

Saopštenja za javnost

Multimedija

Kontakt

-ProgramVDSS na You Tube

Lokacije

-StatutFotogalerije

Adrese:

O nama

-Bor

-Kako smo i zašto nastali

-Zaječar

-Izbori 2012

-Boljevac

Dokumenta

-Kladovo

-Statut

-Svilajnac

-Program

-Žagubica

-Finansijski izveštaji

-Petrovac na Mlavi


-Negotin


-Kučevo


-Majdanpek


-Čuprija


-Požarevac

VDSS na Yuo Tube, pogledajte video snimke aktivnosti Vlaške demokratske stranke. Log in Finansijski izveštaj za 2016 god.

Delegacija Kongresa Vlaha Srbije posetila Županiju Mehedinci


9. novembra 2017 godine, tri predstavnika rumunske/vlaške zajednice iz Srbije dr Dragiša Kostandinović, predsednik političkog saveta Vlaške narodne stranke, Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin i Zaviša Žurž, predsednik Društva za kulturu Vlaha/Rumuna severoistočne Srbije "Ariadnae Filum", na sastanku u DT Severinu, predstavljaju krovnu organizaciju ove zajednice - Kongres Vlaha Srbije, osnovan 2016. godine.Sastanku sa predstavnicima Kongresa Vlaha Srbije prisustvovali su senator Socijaldemokratske partije u Mehedincima, Liviu Mazilu, poslanici ove partije Aleksandru Balanesku, Alina Teiš i Vlad Bontea, načelnik Županije Mehedinci - Nikolae Dragiea, predsednik Skupštine Županije Mehedinci - Aladin Đeorđesku, Jonika Negru, potpredsednik Skupštine Županije i gradonačelnik grada Oršova - Marius Stojka.


Ovi bilateralni razgovori rezultat su susreta između Kongresa Vlaha Srbije i grupe socijaldemokrata iz Senata Rumunije koji se desio u 19. septembra 2017. godine u Bukureštu, rekao je senator Liviu Mazilu na otvaranju skupa.


Ispred delegacije iz Srbije, skup je pozdravio dr Dragiša Kostandinović, predsednik političkog saveta Vlaške narodne stranke i napomenuo da bez rumunskog državljanstva pripadnici rumunske/vlaške zajednice ne mogu da glasaju na izborima u Rumuniji i samim tim nisu onda bitni za rumunske političare. Zbog malog broja onih koji su ostali u zemlji (mnogi su otišli u na “privremeni rad” u inostranstvo) nisu interesantni ni za srpske političare.


Među brojnim problemima o kojima se razgovaralo na ovom sastanku, timočki Rumuni govorili su koliko je teško sačuvati kulturni i verski identitet, tradiciju i običaje, a pogotovo jezik, jezik koga sve više i više ugrožava takozvani vlaški govor. Dušan Prvulović, je kratko predstavio zajednicu i problem sa kojima se zajednica susreće u plementiranju svojih prava, takođe je ukazao na moguće korake Rumunije oko rešavanja ovih problema. Rumunske opštine iz pograničnih Županija sa Srbijom treba da započnu dijalog sa rumunskom/vlaškom zajednicom u Srbiji, zatraže prisustvo predstavnika ove zajednice kada razgovaraju sa srpskim institucijama i rade više na dovođenju rumunkih investicija i kapitala u severoistočnu Srbiju.Takođe je postavio pitanje realizacije prekograničnog projekta između Rumunske Episkopija Severina i Strehaje sa lokalnom sa opštinom Kladovo i kakav je to projekat. Zaviša Žurž je posle jedne analize delovanja rumunske države u pomoći timočkim Rumunima izrazio želju da se sada pokuša na ovaj način sa pograničnim opštinama. Predstavnici Kongresa Vlaha Srbije uručili su zvaničan poziv domačinima da u najskorije vreme posete Timočku krajinu, Rumunski pravoslavni protoprezviterat Priobalne Dakije u Negotinu i rumunsku/vlašku zajednicu na terenu.


Diskutovalo se na više nivoa, a rumunske vlasti zauzele su se kako bi pomogle Rumunima/Vlasima u Srbiji. Među njima ubraja se i jasno odvajanje Rumuna iz dijaspore od onih iz istorijskih zajednica, izmena Zakona o državljanstvu i započinjanje zakonskog projekta koji bi zajednicama u Srbiji omogućio finansiranje putem lokalnih vlasti.


Senator socijaldemokrata, Liviu Mazilu, radi na jednom zakonodavnom projektu namenjenom da olakša finansiranje investicionih ciljeva za rumunske organizacije u Srbiji, po modelu finansiranja Rumuna iz Moldavije i Ukrajine. Senator socijaldemokrata kaže da bi novi zakon dozvolio ovakvu vrstu finansiranja putem lokalnih vlasti u Rumuniji, na osnovu ugovora o partnerstvu i bratimljenju.


Zakonodavni projekat je na radnom stolu senatora socijaldemokrata. Projekat se odnosi na mogućnost finansiranja investicionih ciljeva potrebnih rumunskoj zajednici u Srbiji putem lokalnih vlasti u Rumuniji. Praktično, senator socijaldemokrata postavio je mogućnost proširenja u Srbiju ovakve vrste finansiranja koju već praktikuju u Moldaviji i Ukrajini. Finansiranja bi omogućila delovanje kroz prizmu ugovora o partnerstvu i bratimljenju između rumunskih i srpskih gradova u kojima živi značajna zajednica etničkih Rumuna.


Sastanak u Severinu proizašao je iz sastanka sa parlamentarnom grupom socijaldemokrata iz Senata Rumunije od septembra meseca, gde se razmatralo o tome da senatori iz pograničnih Županija sa Srbijom započnu dijaloge na nivou lokalnih vlasti, kako bi se identifikovala održiva rešenja za rumunsku/vlašku zajednicu iz Timočke krajine.


Ovakvi sastanci uslediće u narednom periodu u Karajovi i Temišvaru.


Proširenjem svojih aktivnosti na glavni grad, stiču se uslovi za intenzivnije učešće Vlaške narodne u zajedničkim aktivnostima Koalicije Tolerancija

10.11.2017