Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

©  2011 Vlaška Narodna Stranka sva prava zadržana. Bobijeva 46, 19210 Bor, tel +381 30 249 56 96, e-mail: vns.pnr@gmail.com


Početna

Učlani se u VDSS

Saopštenja za javnost

Multimedija

Kontakt

-ProgramVDSS na You Tube

Lokacije

-StatutFotogalerije

Adrese:

O nama

-Bor

-Kako smo i zašto nastali

-Zaječar

-Izbori 2012

-Boljevac

Dokumenta

-Kladovo

-Statut

-Svilajnac

-Program

-Žagubica

-Finansijski izveštaji

-Petrovac na Mlavi


-Negotin


-Kučevo


-Majdanpek


-Čuprija


-Požarevac

VDSS na Yuo Tube, pogledajte video snimke aktivnosti Vlaške demokratske stranke. Log in Finansijski izveštaj za 2015 god.

Poseta delegacije vlaških organizacija iz Srbije Bukureštu 7-9 decembra 2015 godine
Delegacija vlaških(rumunskih) organizacija iz istočne Srbije, boravila je od 7-og do 9-og decembra u Bukureštu u poseti rumunskom parlamentu, i institucijama sa kojima postoji višegodišnja saradnja. Ova poseta je usledila nakon posete parlamentarne delegacije iz Rumunije od 19-og do 23-eg Novembra 2015 godine, vezano za ostvarivanje prava rumunske(vlaške) manjine u istočnoj Srbiji. Parlamentarna delegacija koja je posetila Srbiju, deo je komisije za prekogranične rumune. Nakon posete Beogradu i razgovora sa predstavnicima Srpskih vlasti, članovi ove komisije izrazili su potpuno razočarenje i nezadovoljstvo ponašanjem Srbije kako prema rumunskoj manjini u Srbiji tako i prema samoj Rumuniji, i njenim institucijama.

Članovi ove rumunske komisije izrazili su zaprepaščenje činjenicom da Srbija, skoro 4 godine ništa nije ispunila  od potpisanog protokola u Briselu 2012 godine u cilju poštovanja prava vlaške nacionalne manjine. Naprotiv Srbija je preduzela niz provokativnih koraka kojima je otvoreno isprovocirala i uvredila Rumuniju. To se pre svega odnosi na ponašanje Srbije prema rumunskoj manjini(vlasima), kao i otvoreno ruganje i ponižavanje rumunskog jezika u istočnoj Srbiji popularno nazvanim vlaškim. Srpske vlasti su umesto uvođenja ovog jezika u školsku nastavu na osnovu mnogobrojnih zahteva roditelja, ponudile tzv. govor i ponovnu standardizaciju tj. stvaranje nekog novog “vlaškog” jezika na osnovu rumunskih govora u istočnoj Srbiji. Da bi poniženje bilo što veće Srpska strana nije u taj proces uključila kompetentne institucije i naučne ustanove već je tu “igru” sa rumunskim jezikom prepustila nekolicini nekompetentnih ljudi koji su obuku za ovaj tzv. jezik vršili u jednoj piceriji u Negotinu o čemu je već pisano.

Rumunija smatra da je ovako nešto grub napad na bitan elemenat nacionalnog integriteta svake zemlje, pa i Rumunije poput pitanja jezika. Srbija je svojim skandaloznim postupcima neostvarivanja elementarnih prava vlaške manjine u istočnoj Srbiji, prekršila sve moralne norme dobrosusedkih odnosa i pokazala apsolutno nepoštovanje kako svojih građana vlaške nacionalnosti tako i susedne Rumunije sa kojom u istoriji nije bilo nikakvih ozbiljnijih sukoba i problema. Nažalost, ova generacija srpskih političara očigledno je uspela da i ovde pokvari odnose i napravi nepotreban problem.

Osim ovoga, ništa nije učinjeno ni u oblastima verskih i medijskih sloboda kao ni u oblasti službene upotrebe jezika. Odnose takođe opterećuje niz nerešenih incidenata prema pripadnicima vlaške manjine i liderima njihovih organizacija.

Delegaciju vlaških organizacija činili su: Zaviša Žurž-Predsednik “Ariadnae Filum” NVO za očuvanje kulture Vlaha/Rumuna severoistočne Srbije, Predrag Balašević-Predsednik Vlaške Narodne Stranke, Bojan Aleksandrović - Protojerej Rumunske crkve u Srbiji protopopijata “Dacia Ripensis” iz Negotina, i Dušan Prvulović predstavnik CHRS mreže za ljudska prava - Negotin, sastala se sa Komisijom za prekogranične Rumune u punom sastavu 7 Decembra, zatim sa predstavnicima Instituta Kulture Rumunije - “ICR” i sa predstavnicima instituta Eudoksiju Hurmuzaki, a 8 decembra sa ministrom delegatom za prekogranične rumune Danom Stojaneskuom, kao i sa potpresednikom rumunske vlade Vasile Dnkuom. U ovim razgovorima analizirana je situacija na terenu i razgovarano o daljoj saradnji. Od predstavnika Rumunske vlade i institucija dobijena su uveravanja da će se zvanična politika Rumunije sprovoditi u cilju poboljšanja položaja rumunske manjine u inostranstvu. Rumunska vlada je takođe pružila uveravanja da će vlaške organizacije imati punu podršku u svojim aktivnostima na očuvanju identiteta i poboljšanju položaja vlaške odnosno rumunske manjine kao i da će se kod srpske strane insistirati na poštovanju preuzetih obaveza i međunarodnih standarda u vezi manjinskih prava.

Tokom posete dodeljene su i nagrade od strane rumunskih institucija za zasluge u očuvanju kuture i identiteta rumunske(vlaške) zajednice u istočnoj Srbiji. Tako je ICR dodelio nagradu Zaviši Žuržu, dok je institut Eudoksiju Hurmuzaki dodelio nagrade Bojanu Aleksandroviću, Predragu Balaševiću i Dušanu Prvuloviću.Snimak dodele nagrada

Sastanak sa predstavnicima instituta Eudoksiju Hurmuzaki

Sastanak u parlamentu Rumunije