Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

©  2011 Vlaška Narodna Stranka sva prava zadržana. Bobijeva 46, 19210 Bor, tel +381 30 249 56 96, e-mail: vns.pnr@gmail.com


Početna

Učlani se u VNS

Saopštenja za javnost

Multimedija

Kontakt

-ProgramVDSS na You Tube

Lokacije

-StatutFotogalerije

Adrese:

O nama

-Bor

-Kako smo i zašto nastali

-Zaječar

-Izbori 2012

-Boljevac

Dokumenta

-Kladovo

-Statut

-Svilajnac

-Program

-Žagubica

-Finansijski izveštaji

-Petrovac na Mlavi


-Negotin


-Kučevo


-Majdanpek


-Čuprija


-Požarevac

VDSS na Yuo Tube, pogledajte video snimke aktivnosti Vlaške demokratske stranke. Finansijski izveštaj za 2019 god. Ostali

Odgovor Generalnog direktorata EU za susedsku politiku i proširenje povodom protesta zbog zagađenja od strane kompanije

Zi-Jin u SrbijiDear Dr Balašević,


Thank you for your letter of 30 March 2021 to Commissioner Várhelyi, in which you outline your views about the treatment of the Romanian minority in Serbia. Commissioner Várhelyi asked me to reply to you.


The Commission closely monitors the overall situation of rule of law in Serbia in the framework of the country’s EU accession negotiations. This includes the treatment of persons belonging to the Romanian minority and to all other national minorities living in Serbia.


 Sedište Evropske komisije.


In particular, Serbia is required, within chapter 23 ‘Judiciary and Fundamental Rights’ of the negotiations, to implement its legal framework on the rights of persons belonging to minorities as well as the country’s "action plan for the realisation of the rights of national minorities" in its entirety, contributing to the effective and equal implementation throughout its territory of the recommendations of the Advisory Committee of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities.


Particular emphasis is put on education, the use of minority languages, access to media and religious services in minority languages and adequate representation in the public administration. You have covered several of these areas in your letter and I thank you for the information that you have kindly provided.  


As regards the environmental situation around the copper mine in Bor and its operation by the Chinese Zi-Jin company, the Commission is closely following developments and is addressing them with the Serbian authorities. During the last meeting under the Stabilisation and Association Agreement (SAA) in 2020, the Commission called on Serbia to step up its work on air quality, including following up the recommendations of the Ombudsperson on cases of serious air pollution in Bor and Smederevo.


More generally, the Commission raises in all fora of its policy dialogue with Serbia the importance of environment and climate change. This includes addressing environmental concerns related to foreign investment projects in order to ensure consistency with preparations for EU accession and Serbia’s obligations under international treaties such as the SAA, the Energy Community Treaty and the Transport Community Treaty. In its most recent Serbia report, published in October 2020[1], the Commission outlined shortcomings in the area of environment and climate change and formulated concrete recommendations for action, including on fighting pollution.


Please rest assured that the Commission will continue to monitor and report on developments in all these areas, and to engage in policy dialogue with the Serbian authorities.

 

Yours Sincerely,

CATHERINE WENDT

Head of Unit

European Commission
Directorate General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Serbia


Srpski prevod:


Poštovani dr Balašević,


Hvala vam na vašem pismu od 30. marta 2021. godine komesaru Varhelii, u kojem izlažete svoje viđenje položaja rumunske manjine u Srbiji. Komesar Varhelji me je zamolio da vam odgovorim.


Komisija pomno nadgleda celokupnu situaciju vladavine prava u Srbiji u okviru pregovora o pristupanju zemlje EU. To uključuje položaj pripadnika rumunske manjine i svih ostalih nacionalnih manjina koje žive u Srbiji.


Srbija je posebno dužna da, u okviru poglavlja 23 „Pravosuđe i osnovna prava“ pregovora, primeni svoj pravni okvir o pravima pripadnika manjina, kao i državni "akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“u celini, doprinoseći efikasnoj i jednakoj primeni preporuka Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina na celoj svojoj teritoriji.


Poseban naglasak je stavljen na obrazovanje, upotrebu manjinskih jezika, pristup medijima i verskim službama na manjinskim jezicima i adekvatnu zastupljenost u javnoj upravi. U svom pismu ste pokrili nekoliko ovih oblasti i zahvaljujem vam na informacijama koje ste ljubazno pružili.

Što se tiče ekološke situacije oko rudnika bakra u Boru i njegovim upravljanjem od strane kineske kompanije Zi-Jin, Komisija pomno prati razvoj događaja i u kontaktu je sa srpskim vlastima. Tokom poslednjeg sastanka u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 2020. godine, Komisija je pozvala Srbiju da pojača svoj rad na kvalitetu vazduha, uključujući praćenje preporuka ombudsmana o slučajevima ozbiljnog zagađenja vazduha u Boru i Smederevu.


 Uopšte, komisija na svim sastancima u okviru svog političkog dijaloga sa Srbijom naročito ističe značaj životne sredine i klimatskih promena. To uključuje iskazivanje zabrinutosti za životnu sredinu u vezi sa stranim investicionim projektima kako bi se osigurala doslednost sa pripremama za pristupanje EU i obavezama Srbije prema međunarodnim ugovorima kao što su SSP, Ugovor o energetskoj zajednici i Ugovor o transportnoj zajednici. U svom najnovijem izveštaju o Srbiji, objavljenom u oktobru 2020. godine [1], komisija je iznela nedostatke u oblasti životne sredine i klimatskih promena i formulisala konkretne preporuke za delovanje, uključujući borbu protiv zagađenja životne sredine.


 Budite uvereni da će Komisija nastaviti da prati i izveštava o razvoju događaja u svim ovim oblastima i da učestvuje u političkom dijalogu sa srpskim vlastima.


Srdačno:

Katarina Vendt (Catherine Wendth)

Upravnica jedinice Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku poitiku i proširenje za Srbiju


Bor 15. 4. 2021.


Info VNS