Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

©  2011 Vlaška Narodna Stranka sva prava zadržana. Bobijeva 46, 19210 Bor, tel +381 30 249 56 96, e-mail: vns.pnr@gmail.com


Početna

Učlani se u VDSS

Saopštenja za javnost

Multimedija

Kontakt

-ProgramVDSS na You Tube

Lokacije

-StatutFotogalerije

Adrese:

O nama

-Bor

-Kako smo i zašto nastali

-Zaječar

-Izbori 2012

-Boljevac

Dokumenta

-Kladovo

-Statut

-Svilajnac

-Program

-Žagubica

-Finansijski izveštaji

-Petrovac na Mlavi


-Negotin


-Kučevo


-Majdanpek


-Čuprija


-Požarevac

VDSS na Yuo Tube, pogledajte video snimke aktivnosti Vlaške demokratske stranke. Log in Finansijski izveštaj za 2016 god.

 "Letnji Univerzitet na izvoru Mureša 2017"  - učešće Vlaške narodne stranke


Vlaška narodna stranka učestvovala je i ove godine na skupu pod nazivom "Letnji univerzitet na izvoru Mureša". Radi se o sukpu koji se održava već 15 godina jedanput u godini. Tradicionalno se na skupu okupljaju organizacije koje predstavlju rumunsku manjinu u susednim zemljama ili dijasporu odnosno emigraciju iz Rumunije. Ovaj skup je prilika da se javno diskutuje o situaciji ovih rumunskih zajednica, o njihovim problemima i potrebama. Na skupu je bilo prisutno i nekoliko predstavnika vlasti iz Rumunije.


 


Rumune/Vlahe iz Srbije na skupu su predstaljale četiri organizacije:

-Zajednica Rumuna Srbije, predstavnik Danijel Magdu,

-Društvo za kulturu Rumuna/Vlaha Srbije "Ariadnae Filum", predstavnik Zaviša Žurž,

-Studentska organizacija Rumuna/Vlaha iz Srbije u Krajovi, predstavnik Danijel Pastronjević.

-Vlaška narodna stranka, predstavnici Dipl.Ing Miroslav Grujić i Dr predrag Balaševič.

-Ovom prilikom iznešeni su probelmi sa kojima se Vlaška zajednica u Srbiji svakodnevno susreće u pogledu nepoštovanja osnovnih manjinskih prava, što je naročito izraženo u istočnoj Srbiji, gde se Vlaškoj manjini ne dozvoljava pravo na jezik u školama, sloboda veroispovesti, medije, i sistemsko očuvanje identiteta.Formiranje "Federaciije rumunskih organizacija centralne i jugoistčne Evrope"


Na ovom skupu je formirano udruženje organizacija rumunske manjine centralne i jugoistočne Evrope pod nazivom "Federacija rumunskih organizacija centralne i jugoistočne Evrope". Ovo udruženje ima za cilj koordinaciju aktivnosti, zajednički nastup radi ostvarivanja zajedničkih interesa, međusobnu saradnju i povezivanje organizacija rumunske manjine u zemljama susedima Rumunije ali i širom Balkana u tzv. istorijskim rumunskim regionima, odnosno tamo gde je rumunska manjina deo starosedelačkog stanoviništva.


Konstitutivni akt Federaciije rumunskih organizacija centralne i jugoistčne Evrope.


Mi predstavnici organizacije rumunskih organizacija iz susedstva Rumunije i sa Balkana, okupljeni u Rumuniji povodom učešća na skupu "Letnji Univerzitet na izvoru Mureša 2017", Opština Hirgica, donosimo zajedničku odluku o formiranju "Federacije rumunskih organizacija centralne i jugoistočne Evrope"(nadalje - Federacija) kao telo bez lidera ali sa ciljem zajedničkog delovanja saradnje i predstavjanja, uz saglasnost sa sledećim.


1. Glavni ciljevi Federacije su stvaranje jednog okvira zajedničkog delovanja i solidarnosti Rumuna iz istorijskih regiona kao i što bolje predstavljanje njihove sfere interesa.


2. Federacija predstavlja organizacije članice kao partnere vlasti Rumunije i drugih zemalja iz centalne i jugoistočne Evrope iz domena politike i prakse poštovanja manjinskih i ljudskih prava nacionalnih manjina, naročito prava na jezik i religiju.


3. Fedracija sarađuje sa centralnim i lokalnim vlastima Rumunije i drugih država centralne i jugoistočne Evrope u kojima postoji rumunska manjina nezavisno od naziva kao i sa institucijma, organima i organizacijama nacionanim, evropskim ili međunarodnim koje promovišu poštovanje i unapređenje fundamentalnih prava i sloboda građana kao i nacionalnih manjina, prava na jezik i religiju.


4. Federacija deluje u skladu sa principima transparentnosti, solidarnosti, recipročne podrške uz poštovanje identiteta i autonomije pojedinih organizacija članica.


5. Odluke Federacije se usvajaju konsenzusom.


6. Federaciju predstavlja generalni sekretar, izabran konsenzusom, sa pravima predstaljanja i koordinacije.

 

7. Pomoć generalnom sekretaru pruža tehnički asistent određen zajedničkim dogovorom organizacija članica.


8. Organizacije članice su odlučile da prvi sekretar bude Vlad Kubreakov.


9. Federaciji mogu pristupiti i druge organizacije Rumuna/Vlaha centralne i jugoistočne Evrope.


10. Fedraciji mogu pristupiti kao počasni članovi i organizacije iz Rumunije koje se bave problemima Rumuna/Vlaha iz istorijskih regiona, van granica Rumunije.


11. Federacija može imati savet sačinjen od počasnih članova, odnosno značajnih pojedinaca u Rumuniji i van njenih granica.


12. Federacija je formirana na neodređeno vreme.


13. Sedište Federacije je Bukurešt.


14. Akronim za Federaciju jeste FOR


Osnivači "Federacije rumunskih organizacija centralne i jugoistočne Evrope" su:

- Zajednica Rumuna Srbije.

- AVE, Unija etničkih Rumuna iz Bugarske.

- Međuregionalna Unija "Zajednica Rumuna iz Ukrajine".

- Društvo za kulturu Rumuna/Vlaha Srbije "Ariadnae Filum".

- Udruženje "Osvit Rumuna" Republika Moldavija.

- Vlaška narodna stranka, Srbija.

- Nacional-Kulturno udruženje "Trajanov Talas" Regija Odesa, Ukrajina.

- Dobrotvorni fond kulture "Dom rumunskog jezika", Černauc, Ukrajina.

- Javno udruženje "Radio DATINA" Kišinjev, Republika Moldavija.


14.08.2017